J16 Seniors – Kituro vs Dendermonde 23-18 (Photos Didier Mathieu)